เต็นท์พับรุ่นหนาพิเศษโครงสีขาว ขนาด 2x2 ผ้าหนาพิเศษ

เต็นท์พับรุ่นหนาพิเศษโครงสีขาว ขนาด 2x2 ผ้าหนาพิเศษ

เต็นท์พับรุ่นหนาพิเศษโครงสีขาว

ขนาด 2 x 2 ผ้าหนาพิเศษ 1,700 บาท

หมายเหตุ

  1. ขอความกรุณาลูกค้าตรวจสอบสีก่อนสั่งซื้อ เนื่องจากบางสีสินค้าอาจขาดสต็อค
  2. จัดส่งสินค้าฟรี!!!ใน กทม และเขตปริมณฑลเมื่อมียอดซื้อ 5 หลังขึ้นไป

รายละเอียด

เต็นท์พับรุ่นหนาพิเศษโครงสีขาว

ขนาด 2 x 2 ผ้าหนาพิเศษ 1,700 บาท

หมายเหตุ

  1. ขอความกรุณาลูกค้าตรวจสอบสีก่อนสั่งซื้อ เนื่องจากบางสีสินค้าอาจขาดสต็อค
  2. จัดส่งสินค้าฟรี!!!ใน กทม และเขตปริมณฑลเมื่อมียอดซื้อ 5 หลังขึ้นไป